Monday, 13 October 2014

Tuhan

Dengan Nama Allah
Yang MahaPengasih, MahaPenyayang

Segala pujian bagi Allah nan mahaesa
Yang mahameliputi semesta semua,
Yang liputanNya menyangkal bicara
Dan Yang bagiNya tiada suatu pun tara.
Mahasuci dan mahamurni
Tiada terketika mahu pun terisi;
Tiada tercurai sebarang peri
Tiada tercapai sebarang budi;
Tuhan sarwa alam berganda
Yang mengambang hebat di angkasa,
Terpamir indah terjelma nyata
Dan yang terbunyi sunyi dalam rahasia;
Yang empunya arasy yang mahatinggi
Pemilik kuasa yang mahakawi,
Yang berbuat sekehendak diri
Akan segala sesuatu mahamengetahui;
Yang menjadikan kejadian semesta
Mengadakannya daripada hal tiada
Dengan hanya titah sepatah kata
Kemudian memulangkannya kepada asalnya;
Yang memperlihatkan di alam tabii
Aneka tandaNya terlalu sani
Dari ufuk berganda ke diri insani
Menyatakan wajahNya yang mahaali;
Meskipun luhurNya jauh terala
Dari segala cita dan rasa dan indera,
Namun hampirNya begitu mesra
Lebih akrab dari aku dan kita.

-Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas

[A commentary on the Hujjat Al-Siddiq of Nur Al-Din Al Raniri]

No comments: